Cake Mania 2

Cake Mania 2

CollectionOfGames – Shareware – Android
5 Stars User Rating
Jill là trở lại trong một cuộc phiêu lưu mới, out-of-này-world! Khám phá sáu địa điểm xa bánh, phục vụ lên ngon gốc sáng tạo! Điều gì đang chờ Jill? Danh tiếng? Tài sản? Yêu? Trong Cake Mania 2, bạn chọn con đường mà Jill theo đuổi, với mỗi quyết định dẫn đến những thách thức mới nướng và tình huống khó xử. Với mức độ 204 nướng và điên rồ phủ sương giá, 6 kết thúc khác nhau có thể và một cốt truyện phân nhánh, phi tuyến tính, nó là quyết định của bạn để thực hiện trong Cake Mania 2!

Tổng quan

Cake Mania 2 là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi CollectionOfGames.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 440 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cake Mania 2 hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/03/2008.

Cake Mania 2 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Người sử dụng của Cake Mania 2 đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Cake Mania 2!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 440 UpdateStar có Cake Mania 2 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.